Δικτυακές Υπηρεσίες

Οι δικτυακές υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες είναι οι ακόλουθες:

  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο (Internet) σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου με ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση.
  • Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω παγκόσμιου ιστού (webmail).
  • Υπηρεσία Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network - VPN), για την ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του Δικτύου του Πανεπιστημίου, όταν η σύνδεση των χρηστών στο Διαδίκτυο πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικών παροχών.
  • Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης/Τηλεκπαίδευσης.
  • Υπηρεσία Καταλόγου (μέσω LDAP server) για την εύκολη και γρήγορη αναζήτηση στοιχείων επικοινωνίας των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
  • Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Περιαγωγής (Eduroam).