Χρυσαφιάδη Κωνσταντίνα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Χρυσαφιάδη Κωνσταντίνα

  • Ιδιότητα: Ε.ΔΙ.Π.
  • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
  • Γραφείο: 207/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142131
  • E-mail: