Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου που Υπηρετεί στο Κέντρο Ερευνών