Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων