Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας