Διδασκαλία

Η παρούσα σελίδα θα βρίσκεται υπό διαρκή ενημέρωση

Ασύγχρονη διδασκαλία

Βασική υποδομή για την εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους φοιτητές και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες, ασκήσεις, κλπ) αποτελεί η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass του κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος.

Οι πλατφόρμες ασύγχρονης διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο είναι οι ακόλουθες ανά τμήμα:

  • eclass.unipi.gr (για όλα τα ακαδημαϊκά τμήματα πλην Ψηφιακών Συστημάτων και Πληροφορικής)
  • gunet2.cs.unipi.gr (Τμήμα Πληροφορικής)
  • evdoxos.ds.unipi.gr (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων)

Όλα τα μαθήματα θα πρέπει να διαθέτουν υλικό στο eClass και μέσα από την πλατφόρμα (στην οποία θα πρέπει να εγγραφούν όλοι οι φοιτητές) θα ανακοινώνεται στους φοιτητές ο τρόπος και η ώρα της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος θα μπορεί να επιλέγει το καταλληλότερο για τους φοιτητές του, το μάθημά του αλλά και τον ίδιο,  τρόπο σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Ο συντονισμός της όλης διαδικασίας θα γίνεται από τον πρόεδρο του Τμήματος σε συνεργασία με τη Γραμματεία.

 

Σύγχρονη διδασκαλία

Για τη διεξαγωγή της σύγχρονης διδασκαλίας, το Πανεπιστήμιο έχει εγκαταστήσει την πλατφόρμα Microsoft Teams, η οποία και θα είναι η κεντρικά υποστηριζόμενη λύση.

Η πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίξει σύγχρονη διδασκαλία σε κοινό έως και 250 ατόμων σε πραγματικό χρόνο, μέσω της λειτουργίας Microsoft Teams Meetings. Επίσης, το Πανεπιστήμιο διαθέτει περιορισμένο αριθμό κοινόχρηστων αδειών για το υποσύστημα Microsoft Live Events, μέσω του οποίου υποστηρίζεται μετάδοση μαθήματος σε μεγάλο κοινό σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Η συμμετοχή των φοιτητών γίνεται μέσω μηνυμάτων κειμένου, με μικρή υστέρηση (της τάξης των 30 δευτερολέπτων).

Όσοι διδάσκοντες και φοιτητές/-τριες δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει το ΔΗΛΟΣ365 (https://delos365.grnet.gr) με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό παρακαλούνται να το πράξουν για την έγκαιρη προετοιμασία και συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

 

Οδηγίες προς διδάσκοντες για την πλατφόρμα Teams

Συντομες οδηγίες για δημιουργία meeting στην πλατφόρμα Teams

Οδηγίες προς φοιτητές για την πλατφόρμα Teams

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την πλατφόρμα Teams

 

Άλλες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας

Cisco Webex (αμφίδρομη, έως 1000 φοιτητές)

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει εξασφαλίσει ετήσια συνδρομή στην πλατφόρμα Cisco Webex που υποστηρίζει διαλέξεις με κοινό έως 1000 ατόμων. Οι άδειες μπορούν να δοθούν κατόπιν συνεννόησης των ακαδημαϊκών τμημάτων με το

Οδηγίες και συμβουλές προς διδάσκοντες για την πλατφόρμα Webex

Οδηγίες και συμβουλές προς φοιτητές για την πλατφόρμα Webex

(Οι παρακάτω πλατφόρμες δεν υποστηρίζονται από την κεντρική υπηρεσία)

YouTube Live Streaming (μονόδρομη, απεριόριστο κοινό)

Οδηγίες για Youtube Live Streaming + Streamlabs OBS (σύνθετη ροή με συνδυασμό πηγών)

 

**Κάποια από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών έχουν επιλέξει άλλες πλατφόρμες (π.χ. Zoom, ezTalks) για τις οποίες η κεντρική υπηρεσία δεν έχει καμία αρμοδιότητα.