'Εκδοση Πιστοποιητικών

Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού διακομιστή και ψηφιακού πιστοποιητικού χρήστη τύπου Β, υπογεγραμμένων από την αρχή πιστοποίησης DigiCert, από την ιστοσελίδα της εδώ. Στο πεδίο που εμφανίζεται γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες Πανεπιστήμιο Πειραια και πατάμε το κουμπί "Start single sign-on". Η πιστοποίηση του χρήστη γίνεται μέσω του CAS Server (Central Authentication Service) του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού. Στη συνέχεια ακολουθώνται οι οδηγίες που παρέχονται στη ιστοσελίδα της DigiCert. Στην περίπτωση έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού διακομιστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σελίδα της DigiCert https://www.digicert.com/csr-creation.htm για την παραγωγή του CSR (Certificate Signing Request) για τον διακομιστή που απαιτείται για τη δημιουργία του ψηφιακού πιστοποιητικού.

Επιπλέον, η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού "Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority - (HARICA)" είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας. Από εκεί υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών χρήστη τύπου Α και Β. Η αρχή πιστοποίησης HARICA είναι διαθέσιμη εδώ. Οδηγίες χρήσης για την έκδοση πιστοποιητικών HARICA μπορείτε να βρείτε εδώ.