Σκιαδόπουλος Γεώργιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Σκιαδόπουλος Γεώργιος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής
  • Γραφείο: 301/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142363
  • E-mail: