Μαθήματα, Ύλη, Σημειώσεις

1° και 2° εξάμηνο

Ο στόχος του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας σε αυτά τα εξάμηνα είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο πεδίο των σπουδών τους, δηλαδή μία εισαγωγή στις επιστήμες της οικονομικής, της διοίκησης επιχειρήσεων, της στατιστικής και της πληροφορικής.

Οι φοιτητές μελετούν κείμενα που περιέχουν ειδική ορολογία και έχουν διαβάθμιση δυσκολίας σε επίπεδο λεξιλογίου και γραμματικής. Η μελέτη αυτών των κειμένων τους παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια γενική ιδέα της αγγλικής γλώσσας όπως χρησιμοποιείται για ειδικούς σκοπούς Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να μελετήσουν επιστολογραφία για επιχειρηματικούς σκοπούς, έτσι ώστε να μπορούν να συντάσσουν σωστές και αποτελεσματικές επιστολές και email που θα τους χρησιμεύσουν στον τόπο εργασίας.

 

3° εξάμηνο

Ο στόχος του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας σε αυτό το επίπεδο είναι να αναπτύξει στους φοιτητές εκείνες τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν κείμενα που χρησιμοποιούνται στην οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, θα αναπτύξουν δεξιότητες σε επιχειρησιακά αγγλικά μέσα από μία σειρά ρεαλιστικών και επικοινωνιακών ασκήσεων.

Τα αυθεντικά κείμενα που προέρχονται από την οικονομική επιστήμη και διάφορα θέματα της διοίκησης επιχειρήσεων βοηθούν τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν προβλήματα του επιχειρησιακού κόσμου, καθώς και να εξοικειωθούν με την ειδική ορολογία που χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους θέματα. Έτσι οι φοιτητές μπορούν να καταλάβουν, να χρησιμοποιήσουν και να αφομοιώσουν την ειδική ορολογία της επιχειρησιακής επικοινωνίας.

 

4° εξάμηνο

Ο σκοπός του μαθήματος στο εξάμηνο αυτό είναι να βοηθήσει την εκμάθηση των επιχειρησιακών αγγλικών με τους ακόλουθους τρόπους: 1) εστιάζοντας στην ικανότητα των φοιτητών να αντιλαμβάνονται τις έννοιες της οικονομικής επιστήμης και της διοίκησης επιχειρήσεων, όπως και την ειδική ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτές 2) παρουσιάζοντας εκφράσεις της ειδικής ορολογίας και βοηθώντας τους φοιτητές να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές στη σύνταξη κειμένων ειδικής ορολογίας 3) δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να κάνουν ασκήσεις που τους επιτρέπουν να λύνουν προβλήματα των επιχειρήσεων 4) να εξοικειώνει τους φοιτητές στη σύνταξη κειμένων της ειδικής ορολογίας. Η όλη διαδικασία βασίζεται σε αυθεντικά κείμενα από τις επιστήμες της οικονομικής και της διοίκησης επιχειρήσεων, μέσα από τα οποία οι φοιτητές μαθαίνουν να ασχολούνται και να λύνουν προβλήματα, αναπτύσσοντας έτσι προφορική επικοινωνία.

 

5° και 6° εξάμηνο

Ο σκοπός του μαθήματος αυτών των εξαμήνων είναι να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής των φοιτητών όσον αφορά κείμενα της οικονομικής επιστήμης και της διοίκησης επιχειρήσεων. Ένας από τους στόχους είναι να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξερευνούν αυτά τα κείμενα σε βάθος και να εστιάζουν σε έννοιες αυτών των επιστημών. Τα κείμενα που παρουσιάζονται εδώ είναι πανεπιστημιακού επιπέδου. Επιπλέον, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν την ικανότητα να οργανώνουν τις σκέψεις τους στην αγγλική γλώσσα, να μπορούν να αποκτούν τη σωστή και κατάλληλη δομή ώστε να γράφουν αποτελεσματικά, σωστά και με το κατάλληλο ύφος, για να προετοιμάζονται για τη σύνταξη και γραφή ακαδημαϊκών αναφορών και εργασιών στο αντικείμενο των σπουδών τους.

 

7° και 8° εξάμηνο

Ο σκοπός του μαθήματος σε αυτά τα εξάμηνα είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά και σωστά τόσο μέσα στην τάξη όσο και στο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον. Έμφαση δίνεται στις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής αλλά και στην ομιλία και ακοή, τόσο μέσα από το γενικό περιεχόμενο του μαθήματος όσο και μέσα από ειδικά επιλεγμένες ασκήσεις.

Οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν τη δεξιότητα να διαβάζουν, να κατανοούν και να αναλύουν προχωρημένα κείμενα της οικονομικής επιστήμης και της διοίκησης επιχειρήσεων στο επίπεδο της σύνταξης της γλώσσας και του λεξιλογίου, να κατανοούν τι υπονοούν αυτά τα κείμενα και να είναι έτοιμοι να εκφράσουν τις απόψεις τους στην αγγλική γλώσσα, και τελικά να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν γραπτώς την κύρια άποψη των κειμένων καθώς και τις δικές τους απόψεις όσον αφορά επιχειρηματικές έννοιες, ή έννοιες που σχετίζονται με την παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον οι φοιτητές μαθαίνουν προχωρημένη ορολογία που αφορά σε ενότητες όπως δημοσιονομικά και οικονομικά, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, εταιρική νομοθεσία, μάρκετινγκ και επικοινωνία καθώς και παγκόσμια οικονομικά και ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.