Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών

lingue-rare smallΗ Αγγλική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς διδάσκεται ως υποχεωτικό μάθημα σε όλα τα εξάμηνα. Το επίπεδο διαβαθμίζεται από αρχάριο έως προχωρημένο από το πρώτο έως το όγδοο εξάμηνα. Οι φοιτητές των τμημάτων διδάσκονται Αγγλικά της ειδικότητάς τους και ορολογία της επιστήμης τους, με επιπλέον γραμματική, εμπορική αλληλογραφία, essay and report writing, και English for Business Communication.