Ευθύμογλου Γεώργιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Ευθύμογλου Γεώργιος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 505/ΑΝΔΡ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142756
  • E-mail: