Παρασκευά Φωτεινή

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Παρασκευά Φωτεινή

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 304/ΑΝΔΡ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142755
  • E-mail: