Οικονόμου Αικατερίνα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

  Οικονόμου Αικατερίνα

 • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα: Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών
 • Γραφείο: 106/ΑΝΔΡ
 • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142743
 • E-mail:
 • Η Οικονόμου Αικατερίνα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα & Ανταγωνισμός» στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  Είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Θεματική Ενότητα ‘Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών’ (ΔΕΟ40). Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα (MBA in Total Quality Management) του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τίτλο διδακτορικής διατριβής: «Η Συμβολή της Λογιστικής Πληροφόρησης σε Πελατοκεντρικές Στρατηγικές και Συστήματα CRM: Η Περίπτωση της Ελλάδας». Έχει διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα αντικείμενα της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας, της στρατηγικής, των αρχών ρύθμισης και ανταγωνισμού. Από το έτος 2004, διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων). Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ παράλληλα συμμετέχει με εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας, της επιχειρησιακής στρατηγικής και του ανταγωνισμού.

 •  

  Ώρες Γραφείου: Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

                          Τρίτη 12.00-14.00

                          Τετάρτη 10.00-12.00