Μετά την Επιλογή

Μετά την επιλογή

Αφού έχετε εγκριθεί να μετακινηθείτε με το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές, θα πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής, για να ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες που σας ζητούνται να ολοκληρώσετε από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Τα περισσότερα Πανεπιστήμια στέλνουν απευθείας στους επιλεχθέντες φοιτητές ένα email, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά ίσως να χρειαστεί να ενημερωθείτε εσείς οι ίδιοι για τις προσθεσμίες, οι οποίες υπάρχουν.

Το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής έχει τη δικιά του διαδικασία, αλλά τις περισσότερες φορές θα σας ζητηθεί:

  • Εγγραφή: Για την εγγραφή σας θα πρέπει να υποβάλετε την υποβολή αίτησης (Application Form), η οποία θα έχει έντυπη είτε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες οδηγίες θα πρέπει να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής, γιατί η παρούσα διαδικασία αφορά το Πανεπιστήμιο Υποδοχής αποκλειστικά και σε κάθε περίπτωση μπορεί να διαφέρει από το ένα στο άλλο. 
  • Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning agreement- Before the Mobility): Στη διαδικασία εγγραφής σας, μπορεί να σας ζητηθεί και η υποβολή του συγκεκριμένου εγγράφου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία μάθησης μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια. 
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Στέγαση, σχετικά με αυτό το ζήτημα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα Υποδοχής, για να ενημερώσει για τις επιλογές και τις ενναλακτικές που υπάρχουν για την εύρεση κατοικίας. Σε περίπτωση που το Ίδρυμα Υποδοχής παρέχει εστία σε εισερχόμενους φοιτητές, θα πρέπει να υποβάλετε και την αίτηση στέγασης (Accommodation Form). 

Τελική Αποδοχή από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής

Στέλνετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής με τον τρόπο που σας έχουν υποδείξει (με email, ταχυδρομικά κτλ) και περιμένετε την επίσημη υποδοχή σας από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής που μπορεί να έχει ποικίλες μορφές όπως ενός Acceptance Letter είτε ενός email. 

Διαδικασία Υποβολής των Δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να ολοκληρωθεί 30 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη της μετακίνησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσετε θα βρείτε στην καρτέλα Έγγραφα

*Η περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών στο Γραφείο μας για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν το χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτος 2018-2019 έχει οριστεί από τις 2 μέχρι και τις 13 Ιουλίου.

Ακύρωση της μετακίνησής σας

Αν για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της προετοιμασίας / πραγματοποίησης της κινητικότητάς τους επιθυμείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να: 

  • Ενημερώσετε το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή, τη Γραμματεία του Ακαδημαϊκού Τμήματός τους καθώς και το Ίδρυμα Υποδοχής (εφόσον έχει γίνει η διαδικασία των nominations). 
  • Να συμπληρώνετε δυο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 θεωρημένες από ΚΕΠΠ όπου δηλώνουν γραπτά την απόφασή τους και τους λόγους που επιθυμούν να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+/Μετακίνηση για σπουδές και να την καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων και στη Γραμματεία του Ακαδημαϊκού Τμήματός τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που ο/η φοιτητής έχει ήδη παραλάβει την πρώτη δόση της υποτροφίας, θα του ζητηθεί να επιστρέψει άμεσα το σύνολο του ποσού. 

Για περισσότερες πληροφορίες, η ανακοίνωση για τις διαδικασίες ακύρωσης μετακίνησης