Με την Επιστροφή

Έγγραφα που χρειάζονται μετά το τέλος της μετακίνησή σας 

Η προθεσμία προσκόμισης των πρωτοτύπων εγγράφων είναι 30 ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήξη της μετακίνησής σας 

1. Το πρωτότυπο Certificate of Departure, το δεύτερο σκέλος του εγγράφου αυτού συμπληρώνεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και θα πρέπει να προσκομιστεί σε πρωτότυπη μορφή

2. Confirmation of Student Mobilityτο οποίο συμπληρώνεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής την τελευταία μέρα πριν την αναχώρησή σας

3. Learning Agreement After the Mobility: Συμπληρώνεται η τρίτη ενότητα στο Learning Agreement- After the Mobility από το Πανεπιστήμιο Υποδοχή. (Το πρωτότυπο κατατίθεται στην Γραμματεία σας, ενώ στο Γραφείο μας ένα αντίγραφο)

4. Έκθεση Σπουδών: Θα σας σταλεί ένα email αυτόματα από τη European Commission μετά την ημερομηνία λήξης της μετακίνησής σας -όπως αυτή είχε οριστεί αρχικώς με τη σύναψη της σύμβασής σας. Θα πρέπει να μπείτε στον ιστότοπο του Mobility Tool και να τη συμπληρώσετε. Μετά την υποβολή της, θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε την έκθεση σε μορφή pdf. Αποθηκεύστε την και στη συνέχεια θα πρέπει να μας την προσκομίσετε. 

5. Transcript of Records, το αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας που χορηγείται από το Πανεπιστημίο Υποδοχής. (Το πρωτότυπο κατατίθεται στην Γραμματεία σας, ενώ στο Γραφείο μας ένα αντίγραφο)

6. Το δεύτερο τεστ αξιολόγησης, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την καρτέλα "Γλωσσική Αξιολόγηση και Προετοιμασία". 

 

Έγγραφα που είναι απαραίτητα για την Γραμματεία του Τμήματος σας

Θα χρειαστεί να καταθέσετε στην Γραμματεία του Τμήματος σας όλα τα μέρη του Learning Agreement (Before, During, After), καθώς και το Transcript of records σε πρωτότυπη μορφή.