Γλωσσική Αξιολόγηση και Προετοιμασία

Στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος Erasmus+ είναι η ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων και η εκμάθηση ξένων γλωσσών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίασε τη Διαδικτυακή Γλωσσική Αξιολόγηση - Online Linguistic Support (OLS), μια διαδικτυακή πλατφόρμα, με σκοπό οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση να αξιοποιήσουν στο έπακρον και να επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Θα παρέχονται στους μετακινούμενους φοιτητές διαδικτυακά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας που πρόκειται να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση και η κύρια γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας είναι μία από τις εξής: 

  • Γερμανική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Ολλανδική

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

  • Όλοι επιλεχθέντες φοιτητές (εκτός από αυτούς που η μητρική τους γλώσσα είναι μία από τις παραπάνω) για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης του επιπέδου τους στην γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για σπουδές ή για την πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. 
  • Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστεί. Με βάση το αποτέλεσμα αυτό, θα πρέπει να συμπληρωθεί και η 7η σελίδα της Σύμβασης Επιχορήσης. 
  • Ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα κατά τη περίοδο μετακίνησής. 
  • Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, όλοι οι φοιτητές που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρακολουθήσει ή όχι τα διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα, πρέπει να υποβληθούν σε δεύτερο τεστ αξιολόγησης. Άτομα που επέτυχαν στο πρώτο assessment test αποτέλεσμα C2, απαλλάσσονται από την εξέταση της δεύτερης αξιολόγησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την παρακάτω σελίδα με τις συχνές ερωτήσεις του OLS