Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Προγράμματος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ERASMUS + AΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ e-mail
Οικονομικής Επιστήμης

Eπίκουρος Καθηγητής

Κ. Δρίβας

210 – 4142287
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αναπλ. Καθηγητής

Π. Αρτίκης

210 – 4142200
Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Αναπλ. Καθηγήτρια

Γ. Βερροπούλου

210 - 4142729
Χρημ/κης & Τραπεζικής Διοικητικής

Eπίκουρος Καθηγητής

Ν. Εγγλέζος

210 – 4142136
Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

Καθηγητής

Α. Φλάμος

210 – 4142460
Ναυτιλιακών Σπουδών

Καθηγητής

Τσελεπίδης Αναστάσιος

210 – 4142536
Πληροφορικής

Αναπλ. Καθηγητής

Δ. Βέργαδος

210 – 4142479
Ψηφιακών Συστημάτων

Επ. Καθηγητής

Α. Μηλιώνης

210 – 4142762
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Επικ. Καθηγητής

Σ.Ρουκανάς

210 – 4142721