Διαδικασία Αίτησης και Αξιολόγησης

Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για σπουδές το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός της προκαθορισμένης περίοδος υποβολής των αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο) έχει ορισθεί από 18/02/2018 έως 09/03/2018.

Σχετικά με τη διαδικασία Υποβολής της Αίτησης μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Την Προκήρυξη θέσεων Kινητικότητα για Σπουδές Φοιτητών Erasmus + Χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την δείτε εδώ.

Διαδικασία Αξιολόγησης της αίτησης

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στις Γραμματείες, προωθούνται στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή κάθε Τμήματος προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.
Κατά τη διαδικασία αυτή, ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής λαμβάνει υπόψη του τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

  • Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)
  • Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στο Ίδρυμα υποδοχής
  • Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγηση
  • Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος
  • Το βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή
  • Οι επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης
  • Η γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης

ΝΕΟ: Σύμφωνα με την Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πειραιώς που συνεδρίασε στις 27/02/2018, τα κριτήρια μοριοδότησης για τους εξερχόμενους φοιτητές έχουν αλλάξει.

Πλέον, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, επιλογής και η μοριοδότηση που ισχύoυν είναι τα εξής: Κριτηρία Επιλεξιμότητας Φοιτητών 2019-2020.