Κινητικότητα Φοιτητών

 Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

ΝΕΟ- Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (όλων των κύκλων σπουδών) ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο), είναι από 18/02/2019 έως 09/03/2019.  (Την ανακοίνωση μπορείτε να τη βρείτε εδώ)

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας για Σπουδές μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ο κατάλογος με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των Τμημάτων και ηλεκτρονικά στην καρτέλα "Διμερείς Συμφωνίες". (Σημειώνεται ότι οι λίστες αφορούν και κλασσική και διεθνής κινητικότητα)

Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους μέχρι την δοθείσα προσθεσμία να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση ενδιαφέροντος

β) Φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών

γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

δ) Αναλυτική βαθμολογία

 

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus + Διεθνής Κινητικότητα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο) παρατείνεται έως ότου καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις. (Την ανακοίνωση μπορείτε να τη βρείτε εδώ)

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας για Σπουδές μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ο κατάλογος με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των Τμημάτων και ηλεκτρονικά στην καρτέλα "Συνεργαζόμενα Ιδρύματα".

Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους μέχρι την δοθείσα προσθεσμία να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση ενδιαφέροντος

β) Φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών

γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

δ) Αναλυτική βαθμολογία