Κινητικότητα Φοιτητών

 Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ERASMUS+ KA107 -  ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ) -  ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021  εαρινό εξάμηνο. Κατάθεση αιτήσεων έως 20/11/2020

συμληρωματική προκήρυξη

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΝΕΟ- Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (όλων των κύκλων σπουδών) ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021  εαρινό εξάμηνο, είναι από 2/11/2020 έως 20/11/2020.  

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας για Σπουδές και Πρακτική  Άσκηση μπορείτε να την βρείτε εδώ

Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους μέχρι την δοθείσα προσθεσμία να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση Ενδιαφέροντος για Σπουδές

β) Αίτηση Ενδιαφέροντος για Πρακτική

γ) Φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών

δ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

ε) Αναλυτική βαθμολογία

 

Εδώ θα βρείτε την παρουσίαση για τη Διενθή Κινητικότητα (2020-2021)

 

Εδώ θα βρείτε τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές για Σπουδές

Εδώ θα βρείτε τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές για Πρακτική Άσκηση

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ΝΕΟ- Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (όλων των κύκλων σπουδών) ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο), είναι από 18/02/2019 έως 09/03/2019.  (Την ανακοίνωση μπορείτε να τη βρείτε εδώ)

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας για Σπουδές μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ο κατάλογος με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των Τμημάτων και ηλεκτρονικά στην καρτέλα "Διμερείς Συμφωνίες". (Σημειώνεται ότι οι λίστες αφορούν και κλασσική και διεθνής κινητικότητα)

Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους μέχρι την δοθείσα προσθεσμία να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση ενδιαφέροντος

β) Φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών

γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

δ) Αναλυτική βαθμολογία

 

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus + Διεθνής Κινητικότητα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο) παρατείνεται έως ότου καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις. (Την ανακοίνωση μπορείτε να τη βρείτε εδώ)

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας για Σπουδές μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ο κατάλογος με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των Τμημάτων και ηλεκτρονικά στην καρτέλα "Συνεργαζόμενα Ιδρύματα".

Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους μέχρι την δοθείσα προσθεσμία να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση ενδιαφέροντος

β) Φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών

γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

δ) Αναλυτική βαθμολογία