Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 12:14

Υποβολής Εγγράφων για το Εαρινό Εξάμηνο Erasmus 2018-2019

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν για Σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+, ΚΑ103 για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής των εγγράφων.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να προσέλθουν από Πέμπτη 29 Νοεμβρίου έως Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 κατά τις ώρες Γραφείου με όλα τα έγγραφα που αφορούν στη μετακίνησή τους συμπληρωμένα στην τελική τους μορφή, όπως ορίζεται στις Οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος, http://www.unipi.gr/unipi/el/erasmus-plus/spoudes/eggrafa.html

Οι ώρες που δέχεται το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων αναπροσαρμόζονται μόνον για τις εν λόγω ημερομηνίες ως εξής:

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή 10:00 - 14:00

Παρακαλείσθε να τηρήσετε τις εν λόγω ώρες Γραφείου, καθώς το Τμήμα μας δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί το κοινό πέραν αυτών.