Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 13:35

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (2018-2019)

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (2018-2019)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 • ΣΑΣΣΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (30/04/2019-04/05/2019)
 • ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (27/09/2019-29/09/2019)
 • ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (30/04/2019-04/05/2019)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ (30/04/2019-04/05/2019)
 • ΦΛΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ (04/06/2019-07/06/2019)
 • ΚΑΤΣΑΡΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (04/06/2019-07/06/2019)
 • ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (26/06/2018-28/06/2019)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ (26/06/2018-28/06/2019)
 • ΔΟΥΛΙΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (15/07/2019-19/07/2019)
 • ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (05/09/2019-09/09/2019)
 • ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (19/09/2019-20/09/2019)
 • ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (26/09/2019-28/09/2019)
 • ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (25/09/2019-27/09/2019)
 • ΤΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ (26/09/2019-28/09/2019)
 • ΣΑΣΣΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (19/09/2019-20/09/2019)
 • ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (19/09/2019-20/09/2019)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ (15/05/2019-18/05/2019)