Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 11:11

Επιστημονική ημερίδα διάχυσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «DesignSTEM: Integrated Design + STEM Education» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

To έργο Erasmus+ Designstem (identifier: 2016-1-EE01-KA202-017347) εστιάζει στην έρευνα και ανάπτυξη υλικού για τη διδασκαλία μαθημάτων στην τεχνολογική και στην δια βίου εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου συνδυάστηκαν σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι με εφαρμογές οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν παίγνια, κινούμενα σχέδια, και  πολυμεσικό υλικό.

Η διάρκεια του έργου είναι: 01/09/2016 – 31/08/2019 και ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Erasmus+ Sihtasutus Archimedes (Archimedes Foundation). Στο έργο συμμετέχουν οι παρακάτω οργανισμοί:

 • Kuressaare Ametikool, Εσθονία, (Συντονιστής του έργου)
 • Stichting Hout- en Meubileringscollege, Ολλανδία
 • Tartu Art School, Εσθονία
 • ITT Michelangelo Buonarroti, Ιταλία
 • Instituto Politécnico de Bragança, Πορτογαλία
 • Fakulteta za Informacijske Studije v Novem Mestu, Σλοβενία
 • Helsingin Yliopisto, Φινλανδία
 • The Further Education Corporation of Middlesbrough College, Ην. Βασίλειο
 • Gutenbergschule, Γερμανία
 • Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ελλάδα


Δεδομένου ότι στις επί μέρους δραστηριότητες του έργου συμπεριλαμβάνονται και εκδηλώσεις διάχυσης του έργου από τις χώρες των συμμετεχόντων φορέων, διοργανώθηκε από την ερευνητική ομάδα του έργου Design STEM στην Ελλάδα επιστημονική ημερίδα με θέμα:  “Design STEM: Integrated design and STEM education – Μία νέα προσέγγιση στη διδασκαλία του STEM”, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η προβολή – διάχυση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Design STEM: Integrated design and STEM education”. Το πρόγραμμα της ημερίδας περιελάμβανε παρουσίαση του έργου, των αποτελεσμάτων του καθώς επίσης και εξειδικευμένες εισηγήσεις σε θέματα STEM από διακεκριμένους επιστήμονες.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα εξής:

 • Σκοπός, προσέγγιση και συμμετέχοντες φορείς του έργου Design STEM.
 • Συνοπτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών σεναρίων των συμμετεχόντων ομάδων και παρουσίαση του έργου στης Ελληνικής συμμετοχής συμπεριλαμβάνοντας και τα αποτελέσματα της υποδειγματικής διδασκαλίας του Ελληνικού εκπαιδευτικού σεναρίου.
 • Εξειδικευμένες εισηγήσεις για το STEM στην εκπαίδευση.
 • Πρακτική άσκηση στα εκπαιδευτικά σενάρια όλων των συμμετεχόντων ομάδων και αξιολόγηση του Ελληνικού σεναρίου.

 

Στο επισυναπτόμενο θα βρείτε το Δελτίο Τύπου