Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2019 08:44

Έναρξη Διαδικασίας Υποβολής Εγγράφων για το Χειμερινό εξάμηνο για φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν για Σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να προσέλθουν από Δευτέρα 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 κατά τις ώρες Γραφείου με όλα τα έγγραφα που αφορούν στη μετακίνησή τους συμπληρωμένα στην τελική τους μορφή, όπως ορίζεται στις Οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος, http://www.unipi.gr/unipi/el/erasmus-plus/spoudes/eggrafa.html

 

Οι ώρες που δέχεται το Τμήμα  Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων αναπροσαρμόζονται μόνον για τις εν λόγω ημερομηνίες ως εξής:

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή 10:00 - 13:00

Παρακαλείσθε να τηρήσετε τις εν λόγω ώρες Γραφείου, καθώς το Τμήμα μας δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί το κοινό πέραν αυτών.