Τετάρτη, 29 Μαϊος 2019 16:41

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS + Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Τα έντυπα για την  κινητικότητα πρακτικής άσκησης θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία υποβολής εγγράφων επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.unipi.gr/unipi/el/erasmus-plus/praktiki-askisi/eggrafa.html

 

Σημείωση:

*Επιλέξιμοι Απόφοιτοι σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος Erasmus + θεωρούνται:

  • Όσοι υπέβαλαν αίτηση για κινητικότητα πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών τους (όπου είχαν τη φοιτητική ιδιότητα)
  • Θα πρέπει να ολοκληρώσουν την κινητικότητα για πρακτική άσκηση μέσα σε ένα χρόνο από την αποφοίτηση τους