Ανακοινώσεις Erasmus+

Ανακοινώνεται πως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ενδιαφέροντος για την μετακίνηση προσωπικού για διδασκαλία και για επιμόρφωση στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2018.

Γίνεται γνωστό στους Φοιτητές όλων των Κύκλων Σπουδών και στους Απόφοιτους* ότι η  πρώτη φάση υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ103 για πρακτική άσκηση ορίζεται από 01/06/2018-15/10/2018. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (μέχρι τον Σεπτέμβριο 2019).

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς όλων των Ακαδημαϊκών  Τμημάτων που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν για Σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+, ΚΑ103 για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους  2018-2019 ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής των εγγράφων.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να προσέλθουν από Δευτέρα 2 Ιουλίου έως Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 κατά τις ώρες Γραφείου με όλα τα έγγραφα που αφορούν στη μετακίνησή τους συμπληρωμένα στην τελική τους μορφή, όπως ορίζεται στις Οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.unipi.gr/unipi/el/erasmus-plus/spoudes/eggrafa.html

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (όλων των κύκλων σπουδών) ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus + Διεθνής Κινητικότητα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο), είναι 31/05/2018 ή έως ότου καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Τα έντυπα των αιτήσεων και ο κατάλογος με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των Τμημάτων και ηλεκτρονικά στο: http://www.unipi.gr/unipi/el/erasmus-plus/diethnhs-kinhtikothta/sunergazomena-idrumata.html

Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους την σχετική αίτηση και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών

β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

γ) Αναλυτική βαθμολογία

Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς ότι θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από τους εισερχόμενους καθηγητές με το πρόγραμμα Erasmus+ στον χώρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και σε συνεργασία με το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ προκηρύσσονται θέσεις για διδασκαλία και επιμόρφωση. Προθεσμία αιτήσεων μέχρι τις 15.05.2018. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα κριτήρια μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο και στην σελίδα αυτή. 

Την Τρίτη 17 Απριλίου και ώρα 13:00‐16:00 στην Αίθουσα Συνεδρίων (Πορτοκαλί Αμφιθέατρο) του Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί Εκδήλωση Ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν το Χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018‐2019.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση αφορά τους φοιτητές που έχουν ήδη επιλεχθεί να μετακινηθούν, καθώς θα γίνει επεξήγηση των διαδικασιών για τη μετακίνησή τους, την επικοινωνία με τα Πανεπιστήμια Υποδοχής, τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότησή τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη απορία έχουν σχετικά με την κινητικότητά τους.

Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 09:48

The Crete Trip 2018

Το The Crete Trip 2018, το εθνικό Event του ESN Greece, διοργανώνεται για 8η συνεχόμενη χρονιά και είναι ένα από τα μεγαλύτερα διαπολιτισμικά ταξίδια στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες, φοιτητές Erasmus που φοιτούν στα ελληνικά πανεπιστήμια από τουλάχιστον 70 χώρες του κόσμου συγκεντρώνονται στην Κρήτη. Μέσα στις 4 ημέρες του ταξιδιού παίρνουν μία γεύση από τον πολιτισμό μας, την κρητική φιλοξενία και κουλτούρα, όπως επίσης και τη φυσική ομορφιά της. Ως αποτέλεσμα, επιστρέφοντας στη χώρα τους, πρεσβευτές της χώρας μας.

The Crete Trip is the National Event of Erasmus Student Network Greece.

Organized every year since 2011, it has become the biggest Erasmus encounter in Greece and one of the most popular Erasmus events in Europe!

Each year, Erasmus students and ESN Volunteers from all over Europe, meet on the island of Crete and spend 4 unforgettable days.

You can Register for The Crete Trip 2018 here: event.thecretetrip.org

You can also check the Registration Guide here. Feel free to contact us for anything you may want to ask on our contact form here.

Be the first to get our news on our Facebook and Instagram page.

 

 

Σύμφωνα με την επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πειραιώς που συνεδρίασε στις 27/02/2018, τα κριτήρια μοριοδότησης για τους εξερχόμενους φοιτητές έχουν αλλάξει. Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 08:41

Περιστατικό απάτης φοιτητών, Spotahome

Σύμφωνα με την οδηγία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, παρακαλείται να μην χρησιμοποιείτε την σελίδα Spotahome για εύρεση κατοικίας στο εξωτερικό λόγω περίπτωσης απάτης.