Ανακοινώσεις Erasmus+

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014 12:26

Erasmus Placement in France

Πληροφορίες για work placement στη Γαλλία.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014 12:25

Erasmus Placement Denmark

Πληροφορίες για work placement στη Δανία

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014 11:49

Erasmus Placement in UK

Πληροφορίες για θέσεις placement στην Αγγλία.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014 11:36

Erasmus Placement in Krakow

Πληροφορίες για θέση Architecture & Interior Designer ,Teacher Assistant στην Κρακοβία.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014 11:31

Erasmus Placement in Turkey

Πληροφορίες για Assistant Network emploee και Assistant in housekeeping service στην Τουρκία.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014 10:31

Erasmus Placement in Lisbon

Πληροφορίες για work placement στη Λισαβόνα.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014 10:28

Erasmus Work Placement στις Βρυξέλλες

Πληροφορίες για work placement στον οργανισμό "Vote Watch Europe" στις Βρυξέλλες.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014 10:17

Erasmus Placement in a School at Split - Croatia

Πληροφορίες για job placement σε ιδιωτικό σχολείο στο Split ,Croatia .

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014 10:06

Erasmus Placement in Spain - Marketing Grupo SVP

Πληροφορίες για work placement σε εταιρία Marketing στην Ισπανία