Ανακοινώσεις Erasmus+

Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2014 17:20

Erasmus Placement Offer at Hungary

Erasmus Placement offer at Language School in Hungary

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 12:17

Erasmus Placement in in Bretagne

Πληροφορίες για placement στη Βρετάννη

Ενημερωτική εκδήλωση προς τους φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν για σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus + κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014 09:24

Erasmus Placement in Austria

Πληροφορίες για θέση σε International Office Πανεπιστημίου και σε σχολείο.

To Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα πρόκειται να διοργανώσει Ημερίδα ενημέρωσης για το Erasmus+ με την συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τα Europe Direct Ξάνθης και Κομοτηνής.