Ανακοινώσεις Erasmus+

Ενημερωτικό φυλλάδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Ακαδημαϊκα Ιδρύματα και φοτητές σχετικά με το OLS.

 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να διακόψουν τις σπουδές/πρακτική άσκηση στο Παρίσι, αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό, εμπίπτει στην κατηγορία διακοπής της κινητικότητας για λόγους ανωτέρας βίας και οι φοιτητές μπορούν μεν να επιστρέψουν άμεσα, αλλά θα πρέπει να επιστρέψουν το υπόλοιπο της επιχορήγησης.

 

Τυχόν περιπτώσεις, όπως λ.χ. φοιτητών που χρειάστηκε να διαμείνουν σε ξενοδοχείο λόγω της επίθεσης, θα εξεταστούν χωριστά ανά περίπτωση.

 

Ανακοίνωση για το εαρινό εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Neubrandenburg.

Ως νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση ορίζεται η 30.04.2016.

Ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο του Trento για τους φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν το εαρινό εξάμηνο 2015-16.

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 19:43

Μαθήματα Ελληνικών για φοιτητές «Erasmus»

Το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας προσφέρει προγράμματα εκμάθησης Ελληνικών για φοιτητές «Erasmus».

Ανακοίνωση για συμπλήρωση σύμβασης επιχορήγησης για τη μετακίνηση για σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus + για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 10:50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ CALMER UNIVERSITY

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για τα σχετικά θέματα.