Ανακοινώσεις Erasmus+

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για τα σχετικά θέματα.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για τα σχετικά θέματα.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015 14:53

Microbank in Spain joins Erasmus+ Master Loan Scheme

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΕΜ/ΙΚΥ αποφάσισε στην αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων όσον αφορά τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Συγκεκριμένα για τους φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες τα νέα κριτήρια ορίζονται ως εξής:

 

  1. Οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, ενώ όποιος έχει συμπληρώσει και το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του φοιτητή ως ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  2. Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο, των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

 IKY / Εθνική Μονάδα Προγράμματος Erasmus+

 

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 15:29

«Erasmus+ Master Loans» από την Ισπανία

«Erasmus+ Master Loans» από την Ισπανία

Έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Erasmus+

Προσφερόμενα μαθήματα από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε φοιτητές που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ στη Γαλλία (Χειμερινό εξάμηνο, 2015-2016)

Ενημέρωση από την Ελβετική Εθνική Μονάδα για το καθεστώς μετακίνησης φοιτητών και προσωπικού με χρηματοδότηση της Ελβετικής κυβέρνησης