Ανακοινώσεις Erasmus+

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016 09:53

Πληροφορίες για το Erasmus+ Master Loans

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τη δράση από την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης, ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/daneia-gia-metaptyxiakes-spoydes

 

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς όλων των Τμημάτων που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ 2016 - 2017 για Σπουδές το χειμερινό εξάμηνο και τους φοιτητές όλων των Τμημάτων που έχουν επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση, πως ξεκινά η διαδικασία υποβολής των φακέλων για χρηματοδότηση για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες να προσέλθουν την επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 έως Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 κατά τις ώρες Γραφείου με όλα τα έγγραφα που αφορούν στη μετακίνησή τους συμπληρωμένα στην τελική τους μορφή, όπως ορίζεται στις Οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου, προκειμένου να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Οι ώρες Γραφείου αναπροσαρμόζονται μόνον για τις εν λόγω ημερομηνίες ως εξής:

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή 10:00 - 12:00

 

Παρακαλείσθε να τηρήσετε τις εν λόγω ώρες Γραφείου, καθώς το Γραφείο μας δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί το κοινό πέραν αυτών.

 

Το Τμήμα Διεθνών & Δημοσιων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετέχει στη Βασική Δράση 2 του Erasmus+ με το έργο Active Ageing με σκοπό την προώθηση της απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας στους πολίτες άνω των 50.

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016 13:55

Πρόγραμμα EDIPUS

Το πρόγραμμα EDIPUS θα δημιουργήσει ένα νέο ισχυρό εργαλείο, δηλαδή την Πύλη του Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου ( DPP), το οποίο θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες της απασχολησιμότητας των φοιτητών και των νέων που αναζητούν εργασία. Το DPP θα παρέχει στους φοιτητές μια ψηφιακή περιοχή, όπου θα μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους χαρτοφυλάκιο εμπειριών και προσόντων με ένα δημιουργικό και επαγγελματικό τρόπο.

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο με βάση την κατηγορία που ανήκετε:

1. Φοιτητές: http://surveys.edipus.me/index.php/679726?lang=en

2. Γραφεία Διασύνδεσης: http://surveys.edipus.me/index.php/236484?newtest=Y

 

3. Εργοδότες: http://surveys.edipus.me/index.php/487142?lang=en

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Newsletter του προγράμματος καθώς επίσης και το Glossary.

Το Freie Universität Berlin διοργανώνει την 5η  Διεθνή Εβδομάδα Erasmus η οποία θα λάβει χώρα στις 27 Ιουνίου με 1η Ιουλίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://www.fu-berlin.de/en/sites/abt-4/mobilitaet/personal/International-Week-2016/

Το Πανεπιστήμιο της Πάρμα ανακοίνωσε τη διεξαγωγή μαθημάτων Ιταλικής για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.lass.unipr.it/en/teaching/italian-courses-foreigners

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Ακαδημαϊκα Ιδρύματα και φοτητές σχετικά με το OLS.

 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να διακόψουν τις σπουδές/πρακτική άσκηση στο Παρίσι, αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό, εμπίπτει στην κατηγορία διακοπής της κινητικότητας για λόγους ανωτέρας βίας και οι φοιτητές μπορούν μεν να επιστρέψουν άμεσα, αλλά θα πρέπει να επιστρέψουν το υπόλοιπο της επιχορήγησης.

 

Τυχόν περιπτώσεις, όπως λ.χ. φοιτητών που χρειάστηκε να διαμείνουν σε ξενοδοχείο λόγω της επίθεσης, θα εξεταστούν χωριστά ανά περίπτωση.

 

Ανακοίνωση για το εαρινό εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Neubrandenburg.