Επικοινωνία

Ονοματεπώνυμο*
Τηλέφωνο
E-mail*
Αίτημα, Ερώτημα*

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά. Παρακαλώ, αναλόγως του αιτήματος, επιλέξτε την υπηρεσία του Πανεπιστημίου που θα το παραλάβει.

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων
   Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
    Τμ. Οικονομικής Επιστήμης
    Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
    Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
    Τμ. Τουριστικών Σπουδών
 
   Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
    Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
    Τμ. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 
   Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
    Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
    Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών
 
   Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
    Τμ. Πληροφορικής
    Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων
 
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
 (Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας)
Διεύθυνση Διοικητικού
 (Θέματα Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού)
Διεύθυνση Οικονομικού
 (Θέματα Προμηθειών, Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας)
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης & Τεχνικών έργων
 (Θέματα Πληροφορικών Συστημάτων, Δικτύων, Υποστήριξης Χρηστών και Τεχνικών Έργων)
Διεύθυνση Πανεπιστημιακών Οργάνων
 (Θέματα που αφορούν στη Σύγκλητο)
Τμήμα Διεθνών & Δημόσιων Σχέσεων
 (Θέματα που αφορούν σε Διεθνείς Σχέσεις - ERASMUS και Δημόσιες Σχέσεις)
Βιβλιοθήκη
 (Θέματα που αφορούν σε βιβλία, περιοδικά, κτλ.)