Μακρή Ελένη Λασκαρίνα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Μακρή Ελένη Λασκαρίνα

  • Ιδιότητα: Ε.ΔΙ.Π.
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 504/ΑΝΔΡ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142745
  • E-mail: