Εκδηλώσεις Τμ. Οικονομικής Επιστήμης

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα διοργανώσει το ετήσιο διεθνές συνέδριο του MAER-NET (Metaanalysis in Economics Research Network – https://maer-net.org) για το 2021.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και στο Σάββατο 22-23/10/2021. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

 MAER-NET Logo