Παπακωνσταντίνου Δέσποινα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Παπακωνσταντίνου Δέσποινα

  • Ιδιότητα: Ε.ΔΙ.Π.
  • Τμήμα: Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
  • Γραφείο: 301/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142570
  • E-mail: