Καραλέκας Δημήτριος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Καραλέκας Δημήτριος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας
  • Γραφείο: 316/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142319
  • E-mail: