Πολέμης Διονύσιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Πολέμης Διονύσιος

  • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 516/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142538
  • E-mail: