Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γραμματεία Τμήματος Διεθνών Και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Γραμματεία Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Διοίκηση