Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Αρμοδιότητες

  • Η συγκέντρωση της νομοθεσίας και των αποφάσεων που αναφέρονται σε θέματα φοιτητικής μέριμνας.

  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Συγκλήτου και των Πρυτανικών Αρχών στα θέματα φοιτητικής μέριμνας όπως: φοιτητικές εκδρομές, υποτροφίες, δάνεια, οικονομικές ενισχύσεις και γενικά κάθε είδους παροχές προς τους προπτυχιακούς φοιτητές.

  • Επίσης το Τμήμα είναι αρμόδιο σε ό,τι αφορά θέματα στέγασης, σίτισης, ψυχαγωγίας και περίθαλψης των φοιτητών.

 

Προσωπικό

Διοίκηση