Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας

Το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας διαθέτει δικές του υποσελίδες όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι διακηρύξεις και οι ανακοινώσεις του τμήματος.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Προσωπικό

Διοίκηση