Διεύθυνση Οικονομικού

Η Διεύθυνση Οικονομικού περιέχει τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Λογιστηρίου

Τμήμα Μισθοδοσίας

Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας

 

Προσωπικό

Διοίκηση