Τμήμα Τεχνικών Έργων

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων διαθέτει δικές του υποσελίδες όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι διακηρύξεις και οι ανακοινώσεις του τμήματος.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Προσωπικό

Διοίκηση