Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Έργων

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Έργων περιέχει τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Μηχανοργάνωσης

Τμήμα Τεχνικών Έργων

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

 

Προσωπικό

Διοίκηση