Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης και Αρχείου

Αρμοδιότητες

  • Η πρωτοκόλληση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και η διανομή αυτής στις καθ' ύλην αρμόδιες μονάδες.

  • Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας.

  • Η μέριμνα για την τήρηση του γενικού αρχείου του Ιδρύματος.

 

Προσωπικό

Διοίκηση