Διεύθυνση Διοικητικού

Η Διεύθυνση Διοικητικού περιέχει τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας

Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης και Αρχείου

 

Προσωπικό

Διοίκηση