Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων διαθέτει δικές του υποσελίδες όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι διαφορετικοί τομείς δραστηριότητας και οι ανακοινώσεις του τμήματος.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Προσωπικό

Διοίκηση