Διεθνείς Σχέσεις

Το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9001:2000 για το πρόγραμμα Erasmus+, Κινητικότητα για Σπουδές.

Η δομή του Γραφείου:

Ιδρυματικός Συντονιστής                                                                                                                                                                                                              photo pantelidis

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθ. Παντελής Παντελίδης

 

Υπεύθυνη Γραφείου Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

Δρ. Χριστίνα Κοντογουλίδου 

Στόχοι του Γραφείου

  • Η ενεργός συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη δημιουργία Ευρωπαϊκών και Διεθνών συστημάτων για την Εκπαίδευσης και τον Πολιτισμό.
  • Ο θετικός αντίκτυπος στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο.
  • Η προώθηση και η ορατότητα των ποιοτικών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών δράσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περιηγηθείτε τη Στρατηγική Διεθνοποίησης του Ιδρύματος εδώ.

Οι δραστηριότητες του Γραφείου

  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+
  • Συμμετοχή σε άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα
  • Δημιουργία διμερών συμφωνιών με άλλα Πανεπιστήμια και Διεθνείς Οργανισμούς
  • Η ανάπτυξη διεθνών, κοινών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών