Δεσπότης Δημήτριος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Δεσπότης Δημήτριος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
  • Γραφείο: 702/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142315
  • E-mail: