Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2019 08:47

Ανακοίνωση για το μάθημα "Τιμολόγηση Ασφαλίσεων Ζωής"

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 14:34

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 09:19

Προκήρυξη δύο θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 15:06

Προκήρυξη πέντε θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 13:59

Προκήρυξη δύο θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 09:34

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 13:06

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 14:16

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ για τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψηφιακών Συστημάτων και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τετάρτη, 10 Μαϊος 2017 14:36

Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 12:09

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
  • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
  • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής