Δεδομένα Ποιότητας

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε αριθμούς:

 • Επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων 32.500 μ2
 • 4 Σχολές
 • 10 Ακαδημαϊκά Τμήματα
 • 30 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • 11.936 ενεργοί/ές προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες
 • 24.613 εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές
 • 2.964 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες
 • 377 υποψήφιοι/ες διδάκτορες
 • 180 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
 • 24 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
 • 23 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.)
 • 103 διοικητικοί υπάλληλοι

Παροχές και Υπηρεσίες προς τους φοιτητές

 • Δωρεάν Σίτιση
 • Στεγαστικό Επίδομα
 • Στέγαση σε φοιτητικές εστίες άλλων ΑΕΙ
 • Ιατρείο
 • Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΣΥΚΕΠΠ)
 • Γραφείο Διασύνδεσης
 • Βιβλιοθήκη 
 • Γραφείο Erasmus
 • Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασθενείας σε ανασφάλιστους φοιτητές, στα πλαίσια κινητικότητάς τους
 • Προσωπικός ηλεκτρονικός λογαριασμός φοιτητή
 • Ηλεκτρονική Γραμματεία
 • Διατμηματικά Εργαστήρια Φοιτητών με ελεύθερη πρόσβαση σε υπολογιστές
 • Ασύρματο Δίκτυο WiFi
 • Πρόσβαση στο Εσωτερικό Δίκτυο του Πανεπιστημίου VPN
 • Δωρεάν Διάθεση Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση 

 

 Ανάλυση Γενικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Ετών:

 

Έρευνα: Πορεία Αποφοίτων για τα Ακαδημαϊκά Έτη 

 • 2015-2017 
 • Έρευνα αποφοίτων, 2017-2019
  Πιστοί στο να μαθαίνουμε τα νέα σας και την πρόοδό σας, επαγγελματική και ακαδημαϊκή, συνεχίζουμε την παράδοση που ξεκινήσαμε.
  Διεξάγουμε Έρευνα Επαγγελματικής Πορείας των Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σας ζητούμε να συμμετάσχετε: https://www.surveymonkey.com/r/5ZBXFSY