Δ.Α.ΣΤΑ.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί μια καινοτόμο δομή που έχει ως στόχο την αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται είναι :
Γραφείου Διασύνδεσης
ΜΟΚΕΠ (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)
Πρακτικής Άσκησης